DRONNINGENS GATE 8A

Kommune/gnr/bnr: 0301/207/34

Adresse: Dronningens gate 8a, 0152 Oslo  

Kart

Gårdeier: Dronningens gate 8 Oslo AS, org.nr. 988 386 529

Utleie: HCH Eiendom AS v/Aleksander Engvik, tlf.: 402 22 086, e-post: ae@hcheiendom.no

Vaktmester: Profesjonell Vaktmester Tjeneste AS, Jon Nybakke Hagen, mob.: 995 10 797, e-post: jon.hagen@pbt.no

Renhold: All-Service AS, Hanni Afsar, mob.: 472 54 300, e-post: allhannirenhold@hotmail.com  

 

Dronningensgate 8a

Utviklet av Frameworks AS