FRED OLSENSGATE 3B /SKIPPERGATA 14

Kommune/gnr/bnr: 0301/207/270

Adresse: Fred Olsensgate 3 B/Skippergata 14, 0152 Oslo

Kart 

Gårdeier: Fred Olsensgt. 3B AS, org.nr.: 984 324 731

Utleie: HCH Eiendom AS v/Aleksander Engvik, tlf.: 402 22 086, epost: ae@hcheiendom.no

Vaktmestertjenester, Erik Andersen, mob.: 92 40 80 00, mail: post@vaktmestertjenester.no

Renhold: Renax Renhold AS / tlf.:22 90 57 20 / epost: post@renax.no / www.renaxrenhold.no

Vakthold: Securitas AS, tlf.: 02452

 

Fredolsensgt

Utviklet av Frameworks AS