EIENDOMMENE

Harald

HARALD HÅRFAGRESGT. 2, GARASJER:

Kommune/gnr/bnr: 0301/38/304

Adresse: Harald Hårfagresgt. 2, 0363 Oslo

Kart

Gårdeier: AS Vi-Will, org.nr. 921 219 369, m.fl.

Les mer...
Parkering

JACOB AALL PARKERINGSHUS

Kommune/gnr/bnr: 0301/215/218

Adresse: Jacob Aallsgt. 18, 0368 Oslo

Kart

Gårdeier: Jacob Aall Parkeringshus AS, org.nr. 987 044 772

 

Les mer...
Kirkeveien 61

KIRKEVEIEN 61 - POSTHUSET

Kommune/gnr/bnr: 0301/215/170

Adresse: Kirkeveien 61, 0364 Oslo  

Kart

Gårdeier: Kirkeveien 61 AS (org.nr. 917 802 157)  

Les mer...
Majorstuhuset

MAJORSTUHUSET

Kommune/gnr/bnr: 0301 215 172

Adresse: Kirkeveien 64, 0364 Oslo  

Kart

Gårdeier: Majorstuhuset AS orgnr: 988 386 52

Les mer...
Majorstutorget

MAJORSTUTORGET (salgstorg og 1-til-1 markedsføring):

Adresse: Kirkeveien 64, 0364 Oslo

Kart

Gårdeier: Majorstuhuset AS

Les mer...
Olaussengården feb 2020

OLAUSSENGÅRDEN

Kommune/gnr/bnr: 0231/77/99

Adresse: Strømsveien 43-45, 2010 Strømmen

Kart

Gårdeier: Olaussengården Seksjoner AS  (org. nr. 919 220 309)

Les mer...
JOHAN SCHARFFENBERGSVEI 95

JOHAN SCHARFFENBERGSVEI 95

Kommune/Gnr./Bnr. : 0301/168/73

Adresse: Johan Scharffenbergsvei 95, 0694 Oslo

Kart

Gårdeier: Primulator Eiendom AS (org.nr. 918 100 822)

Les mer...

Utviklet av Frameworks AS