LEDIGE LOKALER

Ledige lokaler blir til enhver tid annonsert i relevante kanaler.

Ledige lokaler i Majorstuhuset finner du på www.majorstuhuset.no 

Se finn.no eller kontakt utleiemegler.

Opplysninger om utleiemegler finner du under Eiendommene.

For mer informasjon, kontakt vår utleiesjef:

Anne Grete Lundstrøm
Mobil: 913 22 075,
E-post: anne.grete@pwje.no 

eller vår utleiemegler Berg-Simonsen Næringsmegling AS, v/Anne Berg Simonsen, mob: 404 76 624, e-post: anne@bergsimonsen.no

For leie av garasjer i Harald Hårfagres gate 2 eller Jacob Aall Parkeringshus, kontakt Aker P-drift, Tel.: 22 16 70 80, e-post:  tone@pdrift.no

 

 

DSC 2173 Evenfoto

Utviklet av Frameworks AS