OM OSS

PWJE

Vi er spesialister på drift, utleie og modernisering av næringseiendom. Administrativt og teknisk. Strategisk og praktisk. Vi er romslige når vi kan - og strenge når vi må.

FORRETNINGSFØRSEL

Vi påtar oss daglig leder rollen. Daglig administrasjon av eierselskapene og alt som står i den forbindelse. Ofte kan flere selskap være involvert i eierskapet av en eiendom.
Vi sørger for at selskapene drives hensiktsmessig, at leiekontraktene etterleves og at husleien blir rettidig betalt. Økonomistyring og regnskapsførsel er viktige funksjoner her.

DRIFT

Vi organiserer og planlegger driften, og rekrutterer og følger opp riktige leverandører av tjenester og anlegg. Alt skal fungere godt og fremstå representativt.

VEDLIKEHOLD

I samarbeid med leverandør vedlikeholder vi utomhusanlegg og bygninger med tekniske installasjoner.
Å ha oversikt og ligge i forkant med dyktige og motiverte leverandører, gir gode resultater.

UTLEIE

Vi ser hvilke leietakere eiendommen passer best for.
Eller hvordan tilpasse eiendommen best til leietakerne.
Riktige brukere i godt produkt gjør det hele så lønnsomt og behagelig.

Sammen med riktig megler legger vi den beste utleiestrategien, og loser prosessen frem til leietaker er godt innkjørt.

UTVIKLING

Vi finner lønnsomme forbedringspotensialer og kan drive gjennom modernisering og utvidelser.

PROSJEKTLEDELSE

Vi foretar strategisk og operativ prosjektledelse av drifts-, vedlikeholds- og utviklingsprosjekter. Eksterne prosjektledere spiller vi gode, men beholder den overordnete kontrollen.

STRATEGISK RÅDGIVING

Vi er en god "ballvegg" i strategiske prosesser, og har generelt mange gode råd å gi. Om det gjelder bygganvendelighet, leietakermiks, moderniseringer, organisering av drift- og vedlikehold eller due-dill ved overdragelser.

ANNET

Vi kan både forhandle og beslutte, og kommuniserer klart og tydelig.
Vi kan utføre den ofte uteglemte due-dill for forvaltning, drift og vedlikehold. Her er det mye å hente.
Vi påtar oss utvalgte styreverv.


Utviklet av Frameworks AS