KOMPETANSE

FORRETNINGSFØRSEL

Vi påtar oss daglig leder rollen. Daglig administrasjon av eierselskapene og alt som står i den forbindelse. Ofte kan flere selskap være involvert i eierskapet av en eiendom.
Vi sørger for at selskapene drives hensiktsmessig, at leiekontraktene etterleves og at husleien blir rettidig betalt. Økonomistyring og regnskapsførsel er viktige funksjoner her.

LEDELSE AV UTFORDRENDE BYGGEPROSJEKTER

Etablert sentrale, moderne ventilasjons- og kjøleanlegg i 8.000m2 kontoreiendom i full drift - uten driftsavbrudd (!)
Oppført meget funksjonell og arkitektonisk unik restaurant i Majorstuhuset, fra omfattende rivearbeider til nøkkelferdig produkt (Bar og Restarant, nå Dolly Dimples).
Bygget flere tannlegekontorer i samme eiendom - som er kompliserte byggverk.

ADMINISTRATIVE RYDDESJAUER

Rydding av gamle grunnbøker i ulike eiendommer. Referanse på forespørsel.
Opprydding og reetablering av FDV- og selskapsarkiver for flere selskaper. Referanse på forespørsel.
I samarbeide med riktig advokat; strukturering av eierskap og skattemessige posisjoner, herunder justering av deltageravtale i tilknytning generasjonsskifte i 2 eiendomsselskap. Referanse på forespørsel.
Rekruttering av riktig revisor til betydelig lavere kostnad og høyere kvalitet til regnskaps- og avtalmessig opprydding av 15-selskapers konsern. Referanse på forespørsel.

OMREGULERING

I samarbeid med riktig arkitekt for jobben, har vi omregulert Fred Olsensgate 3B / Skippergata 14 (vis-a-vis Børsen) til nybygg bakgård på 10 etasjer, dvs. + 3 etasjer fra idag. Dette mot Plan- og bygningsetatens innstilling. Dette var en søknadsmessig og politisk interessant og omfattende øvelse.

HØYRISIKO DRIFT

Organisering og oppfølging av brannvern for mange særskilte brannobjekt, bla. Olaf Helsets vei 6, Oslo.
Eliminering av smittefare ved organisering og innføring av legionellarutiner for kjøletårn m.v. Wergelandsveien 1-3, Oslo
Proaktiv sikring og rydding av tak mot snø- og isras. Frognerveien, Oslo m.fl. Særlig utsatt periode er februar og mars.

ENERGIØKONOMISERING

I samarbeid med spisskompetanse; gjennomføring av ENØK prosjekter for ulike bygg blant annet Harbitzalleen 2, Oslo og Olaf Helsets vei 6, Oslo
Tiltakene som gir desidert størst besparelser er smarte og enkle rutiner som blir fulgt. Deretter å få med brukerne på høyere toleranse. Videre ulike tekniske og styringsmessige tiltak.

FELLESKOSTNADER

Riktig adressering og håndtering av felleskostnader for 9.000 m2 moderne kontoreiendom som medførte momentane årlige besparelser for eier på 500.000,-. Referanse på forespørsel. Vi er generelt meget gode på riktig behandling av felleskostnader.


Utviklet av Frameworks AS