HARALD HÅRFAGRESGT. 2, GARASJER:

Kommune/gnr/bnr: 0301/38/304

Adresse: Harald Hårfagresgt. 2, 0363 Oslo

Kart

Gårdeier: AS Vi-Will, org.nr. 921 219 369, m.fl.

Utleie og orden: Aker P-drift AS, 22 16 70 80

 

Harald

Utviklet av Frameworks AS